BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH

 biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên http:guongbinhapkhau.com.vn, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

* Mục đích và phạm vi thu thập:

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website http:guongbinhapkhau.com.vn bao gồm: email, điện thoại, họ tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đặt câu hỏi hoặc gửi thông tin phản hồi về Công ty.

* Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến người dùng;

- Giao hàng theo địa chỉ mà người dùng cung cấp

- Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;

- Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ với khách hàng

- Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 2 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ của khách hàng.

Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về khách hàng đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH

Địa chỉ: Cụm CN Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương

Điện thoại: 0986.839.866 - 0934.889.888